Parkeringsregler

  • Man måste vara boende på sin adress
  • Man måste ha bil, eller ha en bil på ingång
  • Tackar man nej till en parkering men vill stå kvar i kön, så hamnar man sist i kön
  • Vill man hyra ut sin lägenhet i andra hand och har parkering, så måste man hyra ut sin parkering till nästa person i kön
  • Har man ingen bil på sin parkering i max 6 månader så måste man hyra ut parkeringsplatsen eller överlämna den till nästa person i kön
  • Andrahandsuthyrning sker med 3 månaders ömsesidig uppsägning
  • Andrahandsuthyrning skall ske till ordinarie avgift
  • Endast person på lägenhetskontrakt kan ställa sig på kölistan och hyra parkering.
  • Endast en parkeringsplats per lägenhet.